Financované kampaně

Zde naleznete seznam občanů, kteří moji kandidaturu podpořili peněžitým i nepeněžitým darem.