Transparetní účet

Číslo transparetního účtu:

307936225/0300

Podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, je každý kandidát na funkci prezidenta republiky povinen si pro financování volební kampaně zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu.

Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně. Veškeré peněžní prostředky na volebním účtu, které nebyly využity na volební kampaň, musí být převedeny na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel.

 

Dárce poskytnutím daru na transparentní účet uděluje obdarovanému souhlas ke zpracování osobních údajů dárce v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně údajů o dárci a daru dle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, a to zejména na webových stránkách kandidáta na prezidenta. U fyzické osoby se evidují jméno, příjmení, datum narození a obec, ve které má osoba trvalý pobyt. U právnické osoby se evidují firma nebo název, sídlo a IČO bylo-li poskytnuto. U jiných plnění ocenitelných v penězích se eviduje původ plnění, jméno, příjemní, datum narození a obec, v níž má fyzická osoba trvalý pobyt a v případě právnické osoby se eviduje firma nebo název, sídlo a IČO bylo-li přiděleno.

U finančního daru nad 1 tis. Kč Vám může být vystavena darovací smlouva. Darovací smlouvu si můžete stáhnout, vytisknout, vyplnit a podepsat. Dále je potřeba vyplněnou darovací smlouvu a hlavně podepsanou zaslat k podpisu Ing. Hynkovi Blaškovi.

Smlouvu můžete naskenovat a poslat e-mailem na prijduvcas@seznam.cz nebo  poštou na adresu:

Kancelář  EU Ing.Hynka Blaško.
U Libeňského pivovaru 2444/6a
Praha Libeň  180 00


Námi podepsaná smlouva vám bude bezodkladně zaslána.

 

Pro účely mé volební kampaně lze poskytnout i jiné, než finanční dary. Pokud mi chcete tento jiný dar poskytnout, napište mi na e-mail prijduvcas@seznam.cz nebo volejte na telefon +420 777 132 605. V e-mailu nezapomeňte uvést své údaje a povahu daru.